Ползи от обучението в My Event Academy

Обучителна програма

Изгражда реални практически умения

Обучителната програма на My Event Academy е разработена по начин, който позволява на участниците да усвояват актуални знания и изграждат практически умения. Фокусът е върху преживяването чрез решаване на работни казуси, изпълнение на практически задачи и включване в реални събития.

Съдържанието на обучителните класове се изготвя съвместно с експерти и професионалисти в сферата на събитийния мениджмънт, които са сред избраните лектори в Академията:

 • Практици с доказан опит
 • Вдъхновени да предават своите знания и умения на следващите поколения Ивент мениджъри
 • Вярват в силата на сътрудничеството
 • Стремят се да развиват иновации в професията

2 в 1

Иновативна форма на обучение

ХИБРИДНА ФОРМА
 

ОФЛАЙН (присъствено)  И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ  – 2 в 1.

  Участниците, които изберат присъствената форма на обучение (офлайн), ще имат възможност да учат и обменят идеи на живо с лектори-практици и съмишленици, в приятна и вдъхновяваща атмосфера.

  Онлайн обучението е опция, в която да се включите дистанционно от всяка точка на страната през специализирана дигитална платформа.

Кариерно развитие

Възможности за стаж

Благодарение на изградените ни партньорства с компании в сферата на събитията и рекламата, както и контактите с посланиците на Академията, My Event Academy предоставя възможност за професионален стаж на участниците, завършили базовото ниво на Основен клас Ивент мениджър. Продължавайки в ниво Практик, всеки участник ще има възможност за  провеждане на професионален стаж в рамките на 60 часа, в одобрена от Академията компания.

Официален сертификат

Възможност за диплома за професионална квалификация

НИВА НА ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРАНЕ

My Event Academy предлага обучения за Ивент Мениджъри в 2 направления:

А. Основен клас обучения: Ивент Мениджър и

В. Профилирани класове:

 • Бизнес събитие
 • Събитие с кауза
 • Детски празник
 • Сватба
 • Частно събитие
 • Български традиции
 • Спортни събития
 • Фестивали

 

Основният клас Ивент Мениджър, съдържа 2 нива:

 • Базово ниво: с обща продължителност на обучение – 96 учебни часа (в рамките на 3 месеца) – теория и практически задачи (самостоятелна работа и работа в групи).
 • Ниво Практик, което включва 2 специализации и практика, с обща продължителност – 204 часа, от които:
 • Профилиран клас по избор 1: Теория + практически задачи – 16 часа
 • Практика: Организиране на реално събитие 1 – 56 часа
 • Профилиран клас по избор 2: Теория + практически задачи – 16 часа
 • Практика: Организиране на реално събитие 2 – 56 часа
 • Професионален стаж – 60 часа (в предложена или одобрена от Академията компания)

Сертификати

Всеки участник, който завърши базово ниво на Основен клас с обща продължителност на обучение 96 часа получава Сертификат за успешно завършено обучение, издаден от My Event Academy.  

Бъдещи перспективи: Всеки участник, който завърши и 2-те нива на обучение: Базово ниво + Практик, с обща продължителност 300 часа – получава официална Диплома за професионална квалификация, издадена от МОН.

Всеки един профилиран клас е с обща продължителност – 16 часа теория и практически задачи.