ПРОФИЛИРАН клас

БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ
Каним Ви да се присъедините към първото издание на Профилиран клас: БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ, който ще се проведе в края на месец февруари 2021 г.

КАКВО ДРУГО ЩЕ НАУЧИТЕ?

20 февруари 2021, събота / 10:30 – 14:30

>> Традиционен обреден календар / на какви периоди се разделя годината?

>>  Как личните празници от миналото са пренесени в съвремието?

>>  Етапи на организиране на събития с етно елементи – практически насоки.

>>  Традиционно празнично облекло / какво е характерно за мъжкото и женското облекло?

27 февруари 2021, събота / 10:30 – 14:30

>>  Кои традиционни български празници се свързват с пробуждането и настъпването на пролетта?

>>  Какво символизират мартениците и предпазните амулети?

>>  Практическа работилница за изработване на традиционна българска мартеница.

>>  Народна митология и демонология – вярвания в свръхестествени сили и техните образи (самодиви, змейове и др.).

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КЛАС?

 

  • За Ивент мениджъри, които организират събития свързани с традиционните български празници;

  • За любители, които имат интерес към събития от личен характер, съобразени с народните обичаи;

  • За всички, които искат да придобият повече познания за българските традиции и ритуали.

ВОДЕЩ ЛЕКТОР

Анелия Овнарска-Милушева е организатор на събития и работни ателиета за деца и възрастни, свързани с традиционната българска култура, съорганизатор и координатор на събори за народно творчество, лектор и водещ на срещи с фолклорна насоченост.

Дългогодишна танцьорка и певица във фолклорен ансамбъл, който е носител на множество български и международни призове и награди, включително вписване в листата на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството.

През годините е работила като педагог и е разработила иновативна програма за деца – „Академия по фолклор“.

По настоящем е гимназиален преподавател по „традиционна култура и национална идентичност“. Автор на две книги. Тя е докторант в катедра Етнология на СУ „Св.Климент Охридски“. Член е на управителен съвет на народно читалище и на Академично етноложко сдружение.

“В днешното забързано време, сред толкова много електронна информация и наситеност на нови технологии, хората устремени към глобалния свят, някак неусетно губят национална идентичност и самобитна индивидуалност. Не става въпрос за история и национално самосъзнание, а по-скоро за уеднаквеност на живота ни в съвременния модерен свят, който почти навсякъде и във всичко е познато еднакъв. Моята идея е, чрез класовете на My Event Academy, да внеса онази традиционна празничност и фолклорна осмисленост на семейните събития, като открехна врата към една необятна сфера, изпълнена с пъстрота, невъобразимо количество информация и старо знание, наречена традиционна българска култура”.

Модератор и водещ на клас Български традиции:
ДЕСИСЛАВА АВДЖИЕВА, Основател Aletrnative advertising / Лектор и координатор в My Event Academy
Гост-лектори:
Експерти и опитни практици в областта на народните обичаи
такса за участие

 ДАТИ ЗА ОНЛАЙН ПРОВЕЖДАНЕ:

20 февруари 2021 – събота 

27 февруари 2021 – събота

10:30 – 14:30

с предвидено време за почивки