Основен клас

Всяко събитие е уникално преживяване! Научете как да го създавате и управлявате професионално!

Основен клас: Ивент мениджър / базово ниво
старт - 30 септември 2024

Обучението е с продължителност 96 учебни часа и е базово ниво от създадената практическа програма за Ивент мениджъри. Предвидени са 2 форми на обучение: офлайн и онлайн.

Участниците, които изберат присъствената форма на обучение (офлайн), ще имат възможност да учат и обменят идеи на живо с лектори-практици и съмишленици, в приятна и вдъхновяваща атмосфера.

Онлайн обучението е опция, в която да се включите дистанционно от всяка точка на страната през специализирана дигитална платформа.

За кого е подходящо
 • За настоящи Ивент мениджъри, които искат да надградят своите знания с най-актуалните тенденции в Събитийния мениджмънт;
 • За бъдещи Ивент мениджъри, които избират професионална реализация в тази област;
 • За работещи в по-малки компании, на които се налага да организират фирмените събития;
 • За любители, които имат интерес да организират запомнящи се събития от личен характер;
 • За търсещите иновативни решения при провеждане на събития.
Лектори в Основен клас

Опитни експерти и професионалисти в сферата на събитийния мениджмънт предават своите знания и опит. 

 

* Темите в модулите показват обхвата на съдържанието на програмата, която ще бъде покрита в Основен клас. Финалната програма се прецизира спрямо броя на записаните участници и избраната форма на обучение.

Модул 1: Въведение в света на Ивент мениджмънта

В Модул 1 ще поставим основите на нашето вълнуващо пътуване в света на Ивент мениджмънта. Всяко начало дава възможност за поставяне на ясни цели, очертаване на вече изградените качества и установяване на връзка с обучителите и останалите пътешественици в Основния клас.

 • Кои са най-важните качества за един Ивент мениджър?
 • Кои са основните стъпки за развитие на професионални умения и отношения?
 • Как да извлечем максимална полза от предстоящото?
 • Колко важно за един Организатор е да бъде запознат с подходящи места за събития в столицата?
Модул 2: Създаване на събитие

Имате готова концепция и сценарий? Страхотно! Сега е време да обърнете внимание на това кои са елементите и детайлите, с помощта на които да реализирате вашата идея. Отговорите на въпросите, които ще разгледаме в Модул 2, ще ви помогнат да се справяте лесно и безпроблемно със събития от всякакво естество.

 • Как да организирате правилно пространството, така че да се възползвате от целия му потенциал?

 • Как да добавите социален елемент като част от събитието?
Модул 3: Създаване на събитие за клиент

Съвместната дейност с различни клиенти може да ви изправи пред множество предизвикателства, справянето с които да е на пръв поглед трудно. Затова в Модул 3 ще отделим внимание на работата с клиенти и по-точно – организирането на събитие по тяхно желание. Първият и най-важен въпрос, на който непременно трябва да си отговорите, е: “Какво иска клиентът?”, но той съвсем не е единственият.

 • Какво можем да предложим ние, за да удовлетворим желанията на клиента?
 • Как правилно да разчитаме клиентския бриф?
 • Как да представим и защитим идеите си пред клиента?
 • Как да превърнем презентацията в публична изява, която продава?
 • За какво трябва да внимаваме в поведението си при разговор с клиент?
Модул 4: Маркетинг на събитие

Хаотичните и несистематизирани реклами на събития често имат обратен на желания ефект. Модул 4 има за задача да запознае всеки Ивент мениджър с основните принципи и подходи при популяризирането на дадено събитие, тъй като тази част от неговата организация играе ключова роля за цялостния успех.

 • Как да подберете подходящи ПР инструменти?
 • Storytelling – защо това е правилният начин да изградите връзка с таргетираните групи и как да разкажете въздействаща история?
 • Коя е целевата аудитория и защо е необходимо да убедите всеки човек за ползите от неговото участие в даденото събитие?
 • Какво е брандинг или как да създадете запомнящ се дизайн?
 • Кои са основните видове комуникационни канали и как умело да боравите с тях?

Модул 5: Бюджет на събитие

Едно събитие би било невъзможно за реализация, ако липсва финансиране, ако то е недостатъчно или парите не се харчат целесъобразно. Често именно в ръцете на Ивент мениджърите е поставена тежката задача да намерят и управляват средствата.

 • Как се изготвя бюджетна рамка за предстоящо събитие?
 • Търсене и намиране на нови източници на финансиране. Къде да откриете хора, с които споделяте взаимен търговски интерес?
 • Потенциални спонсори и партньори – как да комуникираме с тях?
 • Кои са най-сигурните разплащателни системи и защо?
 • Колко е важно изготвянето на финансовият отчет?
 • Какво означава бюджетиране според ESG принципите/triple bottom line: people, planet and profit?
Модул 6: Работа с подизпълнители

Ясно е, че не можем да свършим всичко сами. Но пък за тези цел е важно да намерим хора, с които работата е лека и приятна. Как да се случи това? В Модул 6 обръщаме внимание на правилата, които непременно трябва да спазвате при работа с подизпълнители, за да бъдете накрая доволни.

 • Защо е важно да се погрижите за техническата изрядност на вашето събитие?
 • Кои са основните принципи и правила за работа с подизпълнители?
 • Фото и видео заснемане – как да изберете правилния човек?
Модул 7: В деня на събитието

Независимо колко усърдно и последователно изпълняваме своите задачи, в деня на събитието повечето Ивент мениджъри изпитват притеснение и несигурност. Това обаче съвсем не е правилна стратегия, тъй като тя би ви попречила да се справите с някои ситуации, които изискват концентрация. Модул 7 е посветен именно на това: да ви помогнем да елиминирате напрежението в деня на събитието.

 • Как да управляваме професионалния стрес?
 • Какво е нужно, за да сте подготвени?
 • Как да разпределите дейностите между членовете на екипа?
 • Как да се справяме с извънредни ситуации?
Модул 8: Бъдещето на Ивент мениджмънта

За да бъдете една крачка пред всички останали и да може лесно да прогнозирате развитието на събитийния бизнес, е важно да познавате процесите в сферата на Ивент мениджмънта.

 • Какви иновации предстои да се появяват?
 • Как да създаваме събития с емпатия?
 • Какви са тенденциите в ефективната комуникация?
 • Как се отразява дигиталният ПР на Ивент мениджмънта?
 • Какво място заемат събитията с кауза и мисия в съвременния свят?
Модул 9: Професията Ивент мениджър

Професионалният опит и натрупаните знания имат голямо значение, но професията Ивент мениджър изисква още наличието на редица личностни качества, на които в Модул 9 ще обърнем внимание. Тяхната липса би затруднила както вашата дейност, така и тази на хората, които работят с вас.

 • Как да развиете своята емоционална интелигентност и това да Ви позволи успешно управление и осъществяване на разнообразни по вид събития?
 • Как да усъвършенствате своите презентационни умения и техники, които ще Ви позволят да достигате ефективно със своите послания до широк кръг хора?
СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ САМО ЗА НАЙ-СМЕЛИТЕ УЧАСТНИЦИ В ПЪРВИЯ НИ КЛАС
Такса за участие:

РАННО ЗАПИСВАНЕ / до 01 август 2024

• Tакса ОФЛАЙН клас – 2 900 лв.

• Tакса ОНЛАЙН клас – 2 400 лв.

* 10% допълнителна отстъпка за записани двама

СТАНДАРТНА ТАКСА

• Tакса ОФЛАЙН клас – 3 500 лв.

• Tакса ОНЛАЙН клас – 3 000 лв.

*10% допълнителна отстъпка за записани двама

Таксата за участие се превежда по следната банкова сметка:

МОЯТА ИВЕНТ АКАДЕМИЯ ЕООД
Банка: ЮРОБАНК България АД
IBAN: BG08BPBI79401088069701
BIC: BPBIBGSF

Основание: Обучителна програма Основен клас Ивент мениджър

* Възможност за РАЗСРОЧЕНО плащане (за студенти и учащи се) – ОБАДИ СЕ ЗА ИНФОРМАЦИЯ

Екипът на My Event Academy цени личния контакт с участниците. За нас е важно всеки участник да получава специално отношение. 

Mаксимален брой участници:

   • до 10 участници за ОФЛАЙН форма на обучение

   • до 10 участници за ОНЛАЙН форма на обучение

 

My Event Academy предоставя възможност за записване на стипендианти. Крайният срок за кандидатстване е 15 Октомври 2020 г. 

Допълнителни условия и ползи за участниците:
ДЕТАЙЛИ ЗА ПРОГРАМАТА:

Старт / 30 септември 2024 Финал / 20 януари 2025 г.

ФОРМАТ: хибриден – офлайн (присъствено) и онлайн (дистанционно)

ДНИ И ЧАСОВЕ на провеждане: всеки вторник и четвъртък, от 16:00 до 19:30 (4 учебни часа)

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: гр. София, бул. Витоша 19, зала Training Academy

 

ПОЛЗИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ:
• Всеки участник, който завърши обучението в Основен клас – базово ниво, получава сертификат от Академията;

• Всеки участник, който завърши базовото ниво на Основен клас – ще има възможност в бъдеще да продължи с ниво Практик;

• Всеки участник получава възможност за обмяна на опит, идеи и контакти с лекторите и участниците, в приятна и вдъхновяваща атмосфера; 

• Всеки участник получава достъп до платформа за онлайн обучение, ресурси и видеа от учебните занятия.