Профилирани класове

Спортни събития

Основни обучителни теми:
 • Кои са основните спортни събития /състезания, мачове, маратони/?
 • Как да изберем формат /състезателен или развлекателен/ и място на провеждане?
 • Как да изберем подходяща кауза и да привлечем известен спортист?
 • Какво е важно да знаем при създаването на отбори – списъци, координация, логистика?
 • Как да изберем съдийска колегия / жури?
 • Как да намерим спонсори и партньори за осигуряване на награди и награден фонд?
 • Как да изготвим план на събитието – сценарий, водещи /коментатори/.
 • Как да изберем екипи и отличителни знаци?
 • Как да подсигурим храна и напитки?
 • Какви са необходимите правила за безопасно протичане на спортните събития /вкл. осигуряване на лекарски екип/?
Продължителност на обучението:
 • 16 учебни часа
Дни на провеждане:
 • Събота и Неделя
Формат на обучението:
        Присъствено / Онлайн
 • Интерактивни лекции
 • Решаване на реални казуси
 • Симулации на реални работни ситуации