МАСТЪР класове

Мастър клас: Хармоничният стил лидерство
Практически онлайн обучителен клас с творчески елементи за онези от вас, които искат да оставят своя професионален принос по елегантен и запомнящ се начин, и да изградят хармоничен стил на въздействие, който печели верните съмишленици, партньори и клиенти

Тази програма е за вас, ако искате:
 • да разгърнете и надградите своите умения за въздействие и комуникация
 • да изградите автентичен и хармоничен стил лидерство, в който всички страни са удовлетворени от взаимната работа
 • да създавате и поддържате хармонични взаимоотношения с колеги, клиенти и партньори
 • да изградите елегантен и дипломатичен стил за водене на преговори на високо ниво
 • да повишите увереността и ефективността си в разрешаването на конфликти, кризисни ситуации или напрежение в комуникацията
 • ако обмисляте или сте предприели промяна на вашия бизнес подход – към повече принос и грижа за вашия екип и клиенти

 
КАТО РЕЗУЛТАТ, ЩЕ РАЗВИЕТЕ УМЕНИЯ И ЩЕ ИМАТЕ ПОВЕЧЕ ЯСНОТА:
 • За това кой съм аз в професионален план, какво ме отличава и какво е въздействието, което оставям чрез това, което правя
 • Как да разпознавате и да регулирате своите емоции, и как да управлявате емоциите на хората, с които взаимодействате, така че да градите мостове помежду ви
 • Как да водите преговори и да управлявате конфликти по автентичен, емпатичен и асертивен начин
 • Как да овладявате сложни ситуации, в които е нужна адекватна комуникация
 • Как да развиете повече увереност и авторитет в общуването с различни хора и ситуации, и как да отстоявате своите позиции по един ефективен, уважителен и утвърждаващ начин
 • Как да изграждате пълноценни, взаимно удовлетворяващи взаимоотношения с колеги, клиенти и партньори
 • Как да изградите личен стил и модел на въздействие, който допринася за по-добрата реализация на вашия бизнес и печели клиенти, партньори и приятели
 

 ФОРМАТ на програмата:
 • Авторската обучителна програма набляга върху метода – учене чрез преживяване, със силна практическа ориентираност
 • Съчетава теория и практическа работа с ключови умения на емоционалната интелигентност – самоосъзнатост, емоционална саморегулация, емпатия и асертивна комуникация
 • Форматът ще бъде бутиков и ограничен за 20 души с цел създаване на хармонична, конфиденциална и ефективна среда на работа 

 за кого е подходящ този МАСТЪР клас:

Тази програма е за онези, които искат да оставят своя професионален принос по елегантен и запомнящ се начин и да изградят хармоничен стил на въздействие, който печели верните съмишленици, партньори и клиенти.

Програмата е подходяща за :

 • Професионалисти в събитийната индустрия и хотелиерството
 • PR специалисти
 • HR мениджъри
 • Рекламни и маркетинг специалисти
 • Предприемачи
 • Консултанти
 • И за всички други професионални и житейски роли, в които добрите взаимоотношения са от съществено значение 

за кого е подходящ този МАСТЪР клас:

Тази програма е за онези, които искат да оставят своя професионален принос по елегантен и запомнящ се начин и да изградят хармоничен стил на въздействие, който печели верните съмишленици, партньори и клиенти.

Програмата е подходяща за :

 • Професионалисти в събитийната индустрия и хотелиерството
 • PR специалисти
 • HR мениджъри
 • Рекламни и маркетинг специалисти
 • Предприемачи
 • Консултанти
 • И за всички други професионални и житейски роли, в които добрите взаимоотношения са от съществено значение 
такса за участие

РАННА РЕГИСТРАЦИЯ

225 лв.

до 31 декември 2020

 

СТАНДАРТНА РЕГИСТРАЦИЯ

295 лв.

до 29 януари 2021

 

КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ

365 лв.

след 29 януари 2021

 

Toni2