Профилирани класове

Събитие с кауза

Основни обучителни теми:
 • Как да организираме събитие с кауза?
 • Как да осигурим финансиране чрез спонсорство или фъндрейзинг?
 • Как използваме Маркетинг и ПР инструменти за популяризиране на идеята за събитието и привличане на участници?
 • Как да организираме специални благотворителни събития (бал, концерт, търг)?
 • Как да развием мрежа от партньори (организации и личности), които да подкрепят провеждането на събитието?
 • Как да осигурим подходящо медийно присъствие?
Продължителност на обучението:
 • 16 учебни часа
Дни на провеждане:
 • Събота и Неделя
Формат на обучението:
        Присъствено / Онлайн
 • Интерактивни лекции
 • Решаване на реални казуси
 • Симулации на реални работни ситуации