Профилирани класове

Бизнес събитие

Основни обучителни теми:
 • Кои са основните стъпки за планиране на успешно бизнес събитие?
 • Как да използваме маркетинг и PR похвати за популяризиране на събитието и привличане на необходимия брой гости?
 • Как да създадем собствена редовна клиентска общност?
 • Как да осигурим участието на световни лектори и известни личности в планираното събитие?
 • Как да разработим интересно съдържание, което да поднесем на гостите?
 • Как да привличаме и взаимодействаме със спонсори и партньори?
 • Какво е важно да знаем за Корпоративната социална отговорност в организирането на бизнес събития?
Продължителност на обучението:
 • 16 учебни часа
Дни на провеждане:
 • Събота и Неделя
Формат на обучението:
        Присъствено / Онлайн
 • Интерактивни лекции
 • Решаване на реални казуси
 • Симулации на реални работни ситуации