Профилирани класове

Сватба

Основни обучителни теми:
 • Как да се подготвим и проведем първа среща с клиентите?
 • Как да изготвим концепция и сценарий за събитието съвместно с клиента?
 • Какви са основните елементи на качествения дизайн и декор?
 • Как се определя сватбеното меню?
 • Как да се погрижим за техническата поддръжка на събитието?
 • Как да координираме дейността на подизпълнители (музика, забавна програма и други активности)?
Продължителност на обучението:
 • 16 учебни часа
Дни на провеждане:
 • Събота и Неделя
Формат на обучението:
        Присъствено / Онлайн
 • Интерактивни лекции
 • Решаване на реални казуси
 • Симулации на реални работни ситуации