Профилирани класове

Частно събитие

Основни обучителни теми:
  • Какви са основните характеристики на едно частно събитие?
  • Как да се свържем с истинските нужди и очаквания на клиента?
  • Как да изберем подходящо място за съответното събитие?
  • Какви нестандартни идеи за частни събития можем да предложим?
Продължителност на обучението:
  • 16 учебни часа
Дни на провеждане:
  • Събота и Неделя
Формат на обучението:
        Присъствено / Онлайн
  • Интерактивни лекции
  • Решаване на реални казуси
  • Симулации на реални работни ситуации