Профилирани класове

Фестивали

Основни обучителни теми:
 • Кои са основните видове мащабни събития /фестивали, панаири, концерти/?
 • Как да изберем място за провеждане?
 • Как да представим проекта пред потенциални спонсори и партньори?
 • Как да използваме Маркетинг и PR инструменти за привличане на публика?
 • Как да постигнем ярка атмосфера на събитието (декор, светлина, звук, специални ефекти)?
 • Как да привлечем популярни личности за участие?
 • Как да взаимодействаме с всички изпълнители на събитието /артисти, музиканти, водещи/?
 • Какви са необходимите правила за безопасно протичане на събития от такъв мащаб?
Продължителност на обучението:
 • 16 учебни часа
Дни на провеждане:
 • Събота и Неделя
Формат на обучението:
        Присъствено / Онлайн
 • Интерактивни лекции
 • Решаване на реални казуси
 • Симулации на реални работни ситуации