Профилирани класове

Онлайн събитие

КАК ДА ПРАВИМ АТРАКТИВНИ ОНЛАЙН СЪБИТИЯ

#Отдай се на въображението

Основни обучителни теми:
 • Как и коя онлайн платформа да изберем за целите на планираното събитие?
 • Как да привлечем аудитория и как ефективно да промотираме онлайн събитие?
 • Платено или безплатно да бъде нашето събитие?
 • Какви са стъпките в организацията на онлайн събитие?
 • Как да създадем запомнящи моменти в онлайн събитие?
 • Как да измерим успеха на онлайн събитието?
 • Какво е важно да знаем, заставайки пред камера, различно от присъствието ни лице в лице?
 • Как да използваме езика на тялото?
 • Какви послания носи външния вид на лектора / водещия?
 • Как да аранжираме и модерираме пространството за постигане на целите на събитието?
 • Какво е значението на звука и светлината?
 • Какви са успешните модели в общуване с аудиторията?
 • Как протича Networking при онлайн събитието?
лектори / ГОСТ-ЛЕКТОРи

ДЕСИСЛАВА АВДЖИЕВА

Иновации в събитията и креативни комуникационни стратегии

НАДЕЖДА ВАНЕВА

Езикът на тялото и пространството при специалните събития

НИКОЛАЙ ЙОРГОВ

Ефективна дигитална комуникация и привличане на аудитория online

 

ЮЛИЯН ЕФТИМОВ

Маркетинг и творчески директор на маркетингова агенция 3CON

БИСТРА ИЛИЕВА

Собственик и основател на Образователна институция  ДАРБИ

Продължителност на обучението:
 • 2 дни по 6 учебни часа 
Дни на провеждане:
 • Събота и Неделя / 14 -15 Ноември 2020
 • от 10:00 до 16:00 часа / с включени 2 почивки по 15 мин. и 1 почивка – 30 мин. /
Цена на обучението:
– Единичен билет200 лв.

– Билет за двама – 300 лв.

Формат на обучението:
    ОНЛАЙН
 • Интерактивни лекции
 • Практическо занимание: Упражняване на наученото – Организиране на тестово онлайн събитие.