Профилирани класове

Детски празник

Основни обучителни теми:
 • Как да изградим доверие с малките клиенти и техните родители?
 • Как да изберем подходяща тема и място за провеждане на събитието?
 • Кои са основните игри, забавления и музика, съобразени с различните възрастови групи и техните интереси?
 • Как да изготвим оригинални покани за гостите?
 • Какви са основните елементи за създаване на подходящата обстановка за празника?
 • Как да направим избор на храна и напитки?
 • Как да организираме фото и видео заснемане?
Продължителност на обучението:
 • 16 учебни часа
Дни на провеждане:
 • Събота и Неделя
Формат на обучението:
        Присъствено / Онлайн
 • Интерактивни лекции
 • Решаване на реални казуси
 • Симулации на реални работни ситуации