Политика за поверителност

Интернет сайтът www.myeventacademy.bg се притежава и управлява от „Моята Ивент Академия“ ЕООД, наричана по-долу Администратор, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на лични данни ЗЗЛД и Общия регламент на Съвета и ЕП – 2016/670, по-известен като GDPR .

Настоящата политика има за цел да Ви информира за начина, по който се обработват вашите лични данни, както и за Вашите права. Администраторът запазва правото си да променя Политиката за поверителност по всяко време, за което ще Ви информира по подходящ начин.

Чрез сайта www.myeventacademy.bg, ние се стремим да Ви предоставим актуална, достъпна и полезна информация за обученията и активностите, които предлагаме. Чрез обработката на Вашите лични данни и при спазване на тяхната поверителност, подготвяме съдържание, което би могло да съответства на Вашите потребителски предпочитания. Личните Ви данни се използват единствено за целите, за които са събрани – за връзка с Вас, за отговори на конкретните Ви запитвания, за предоставяне на актуална информация, за цели, свързани с заявено от Вас участие в организираните от нас обучения или събития.

Защитата на личните данни е с особено висок приоритет за My Event Academy. Ето защо, ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено използване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Ние събираме и обработваме лични данни само при стриктно спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.

Лични данни, които обработваме

За да получавате информация за обученията, които предлагаме, както и такава от минали такива, не се изисква регистрация или  предоставяне на лична информация. 

Събираме от Вас лична информация само, когато ни я предоставите доброволно, в следните случаи: 

  • при попълване на данни във формата за контакт на сайта, които включват: име, телефон и е-mail;
  • при регистрация за участие в избрано от Вас обучение – личната информация включва: име, е-mail, адрес, телефон и данни във връзка с плащанията: необходимите банкови реквизити – банка, IBAN и др. Последните могат да бъдат използвани и за възстановяване на такси за участие, в случаи на извършени промени или отмяна на обучения;
  • при участие в наши обучения, събития, кампании и др. – снимки, аудио- и видеозаписи.

 

Начини за събиране на информация, които използваме:

– форма за контакт, чрез която се обслужват  Вашите запитвания, направени на този сайт;

– електронна поща;

– чрез съвместна работа с други платформи за регистрация (Google Form, ePay и др.) и популяризиране на събития;

– чрез социални мрежи и канали – Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube;

Цели, за които се използват предоставените от Вас данни:

– за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт или друг онлайн канал за обслужване на клиенти;

– за регистрация за участие и провеждане на предлаганите от нас обучения;

– предоставяне на информация по e-mail за дейността на Академията и възможности за включване (директен имейл маркетинг);

– популяризиране дейността на Академията чрез различни онлайн и офлайн комуникационни канали.

На кого предоставяме Вашите данни

Достъп до Вашите данни имат административните лица от екипа на Академията, доколкото това е необходимо за изпълнение на задълженията им. Трети лица, включително обучители и други външни подизпълнители и партньори на Академията имат ограничен достъп до личните Ви данни, доколкото са им необходими за изпълнение на задълженията им и при изрично уговаряне на правата и задълженията им във връзка с предоставените им лични данни с цел гарантиране на защита на данните и спазване на законовите изисквания.

На сайта www.myeventacademy.bg се публикува информация за предстоящи обучения, събития, снимки и публикации от минали събития, за които Вие сте дали своето съгласие, съобщения за игри и промоции, анкети и кампании, в които имате право да участвате, както и препратки към такива активности (например в Eventbrite, Facebook, Instagram, YouTube). Като администратор на лични данни, използваме предоставената от Вас информация само в случаите, в които сте дали своето изрично съгласие.

Срок, в който обработваме данните Ви:

Събраната информация се обработва от Администратора единствено с цел осъществяване на връзка с Вас, предоставяне на разяснителна информация и/или регистрация за участие в избрани от Вас обучения. След постигане на целите, за които сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен в случаите, в които е налице друг определен от Закона срок за тяхното съхранение.

Какви са вашите права

В случай, че сте предоставили Ваши лични данни на Администратора чрез този сайт, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

– право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Администратора;

– право да искате извършване на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни и правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законови основания за това;

– право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на актуални новини и информационни услуги, други маркетингови комуникации и др.;

– право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате, че са нарушени Вашите права за защита на данните.

 В случай, че желаете да упражните някое от по-горе изброените Ваши права, можете да се свържете с нас като ни изпратите съобщение на е-mail: team@myeventacademy.bg.

 

Употреба на “бисквитки” (Cookies)

Когато посещавате сайта www.myeventacademy.bg, ние събираме обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки. 

 

Какво представляват бисквитките?

Най-общо бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър или твърд диск, когато посещавате сайт, който ги използва. Те позволяват на Администратора на сайта да го подобрява, така че той да съдържа максимално полезна информация за посетителите. При процеса, при който се използват бисквитки не се съхраняват никакви лични данни на посетителя, т.е. той не може да бъде идентифициран като личност посредством тях.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без да сме имали възможност да поискаме Вашето съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие.

 

Уеб сайтът www.myeventacademy.bg използва следните бисквитки:

 

  1. Задължителни (essential cookies) бисквитки

Те са необходими за нормалното предоставяне на услугите ни. Без тях няма да можем да Ви разпознаем, а следователно и Вие няма да имате достъп до нашите услуги. Те ни помагат да изпълняваме нашите Общи условия и да поддържаме сигурността на нашите услуги. Често задължителните бисквитки са постоянни. Те се използват, за да Ви позволим да преминавате от една в друга страница на сайта, без да е нужно отново да въвеждате информация. За използването на тези бисквитки не се изисква Вашето съгласие – то се подразбира от самия факт на използване на сайта.

  1. Бисквитки на трети страни

 – Facebook – социалната мрежа представя редица допълнителни услуги – измерване на действията на посетителите на сайта ни; избор, доставка и измерване сервирането на реклами в мрежата; избор, доставка и измерване сервирането на съдържание в мрежата; персонализиране на потребителите на база тяхното поведение, за рекламни цели.

Facebook не предоставя детайлна информация за използваните от тях бисквитки.

За повече информация вижте тук: https://www.facebook.com/policies/cookies/ и тук: https://www.facebook.com/about/basics.

 – YouTube – видео канал, който използваме за вграждане на видео съдържание от платформата YouTube. https://support.google.com/youtube/answer/171780?hl=en-GB

За повече информация вижте тук: https://policies.google.com/privacy?hl=bg#whycollect.

За повече информация и за настройка на бисквитките от трети лица можете да използвате този уебсайт: http://www.youronlinechoices.com/bg/.

Социални мрежи

Достъпът Ви до социалните мрежи изисква отделна регистрация и приемане на общите условия на тези сайтове. „Моята Ивент Академия“ ЕООД не носи отговорност за защита на личните Ви данни, когато става въпрос за приемане на общите условия и политики на съответните социални мрежи.

В случай, че имате неясноти или въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни, моля свържете се с нас, като ни пишете на следния адрес: team@myeventacademy.bg