Categories
Блог

Хармоничният стил лидерство: баланс между силата на волята и нежността на сърцето

 

 В динамичните времена, в които живеем понятия като хармония и баланс звучат утопично. Всички сме изправени пред внезапни промени, несигурност и предизвикателства, които повече ни подтикват да намираме начини да оцеляваме и да решаваме сложните проблеми на ежедневието, отколкото да се стремим към хармония.

 

Хармонията, обаче, е изначалното състояние на здраве и нашия организмът непрекъснато се стреми да възстанови вътрешното ни равновесие.

 

Това е негова неизменна жизнена функция, гарантираща нашата приспособимост и еволюция. И когато външната среда интензивно и необратимо се променя, вътрешната среда неминуемо следва да се адаптира, за да може да достигне ново състояние на равновесие. На друго ниво. Валидно е и обратното твърдение – ако искаме да видим промяна в света, е нужно да започнем първо със себе си.

 

Както се казва „Каквото е отвътре – това е и отвън“.

 

И ако вътре в нас има хармония, това ще излъчваме и навън. Ако в нас преобладават страховете и разделението, ще ги обличаме в желание за контрол – на ресурси, хора, обстоятелства. Ако подхранваме в себе си обич, загриженост, благодарност – ще имаме предостатъчно вътрешни ресурси и ще изпитваме потребност да ги споделим със света. Това, което позволяваме да ръководи вътрешното ни пространство, е това, с което водим и навън – взаимоотношения, работа, общество. В този смисъл, всеки един от нас е лидер, ролеви модел, проводник на това, което подхранва в себе си – в бизнеса, като родител, син, дъщеря, партньор, брат, сестра, приятел.

 

Независимо от степента на отговорност, която носим и ролята, която изпълняваме – ние винаги въздействаме.

 

И както казваше моя ментор в света на преговорите – „Отнема еднакво усилие да въздействаш позитивно или негативно“. В основата на това усилие стои намерението – да служим само на себе си и целите си, или да служим на цялото, по-голямото.

 

Този конфликт съществува откакто свят светува и решението не би било в отричането на едното за сметка на другото,

 

а в смяна на парадигмата:

 

Да бъда добър лидер на себе си, да водя себе си в правилната житейска посока, да развивам своя интегритет и осъзнатост. Да бъда капитан на своя кораб – не пасажер, да поемам отговорност какво храня в себе си – добрия вълк или лошия. И когато привлека хора, които са вдъхновени и искат да следват този модел, да действам така сякаш всички сме на едно ниво – взаимосвързани, взаимнозависими. В моите най-добри интереси да стоят най-добрите интереси и на другите.

 

Защото всички сме Едно – каквото правя на другите, идва обратно към мен.

 

Това е лидерство на хармонията, базирана на автентичност и синархия. Такъв, вярвам, е бъдещия модел на организация между хората. Той ще замени упражняването на контрол и подреждането на човешки ресурси в йерархични системи. В подобна синархична система, всички са удовлетворени от ролята си, независимо от това колко много или малко отговорности носи всеки по отделно.

           А тези, които заемат лидерската роля, ще владеят баланса между силата на волята и нежността на сърцето. Според Roberto Assagioli, бащата на психосинтеза – един от клоновете в психологията – силата на волята (Will) и нежността на сърцето (Love) са две ключови архетипни проявления на личността. Te е нужно да бъдат интегрирани и хармонизирани във всеки човек, спрямо неговата индивидуалност. R.Assagioli счита, че предизвикателствата в живота и взаимоотношенията ни се дължат на дисбаланс между тези два архетипа. Всички конфликтни ситуации са като огледало, което отразява какво е нужно да хармонизираме в себе си, така че вътрешната ни система да бъде в равновесие. Тогава, тези две сили взаимно се подпомагат.

 

Към какво се стреми всяко от тези проявления в нас?
Сила на волята (Will):
И
ндивидуалност
Независимост
Влияние, промяна
Ум, разум
Ментална енергия
Мъжки принцип
Анализ, Разсъдък
Правене, постигане
Провокативен, конфронтиращ принцип
Нежност на сърцето (Love):
Ун
иверсалност
Зависимост
Съзнателност, осъзнатост
Чувства, промяна
Енергия на сърцето
Женски принцип
Възприемчивост
Съществуване
Подкрепящ и подхранващ принцип

 

Синергията между тези две проявления подпомага нашия интегритет като личности и се отразява във въздействието, което оказваме върху хората около нас.

 

Моят опит от последните 17 години във водене на преговори на високо ниво, решаване на конфликти и кризисни ситуации, управление в условия на стрес и непредвидимост показва, че няма универсално работещ стил лидерство. Има подходящ за човека и адекватен за ситуацията. Този стил се изгражда с професионалния опит, който върви ръка за ръка с житейското развитие. За мен, хармоничния стил лидерство е този, който е адаптивен спрямо процеса, ситуацията и човека отсреща. В дадени моменти е нужно да въплътим в себе си неимоверна сила, за да преодолеем ситуация, да бъдем категорични, да отстояваме границите си. В други – да отстъпим крачка назад, да оставим плановете и целите на заден план и да се обърнем към непреходното, човешкото в нас. Намирането на вярната доза е истинско изкуство, което се рафинира цял живот.

 

 

Откъде можем да започнем днес?

 

               * Развиване на личната осъзнатост

 Да открием онова място в себе си, където се чувстваме “у дома”, в същността си. Онова място на чисто съзнание, което ни дава достъп до всички наши ресурси, воля за живот и любов към живота. Онова вътрешно пространство, в което има мир, мъдрост, сила, любов, съпричастност. Ако не сме свързани с това място и не го познаваме, не можем да поведем себе си в правилната
посока. А, ако не може
м да го направим за себе си и не знаем кое е най-доброто за нас, няма да можем да го правим и за другите.

 

                        *  Развиване на способността да управляваме емоциите си

 Опитните морeплаватели казват, че една лодка може да оцелее и в най-голямата буря, независимо колко е малка. Ако вълната, обаче, е по-висока от дължината на лодката, тогава има опасност, тя да бъде погълната от морската стихия. Същото се случва с нас и емоциите ни. Емоциите са като вълнаидват и си отиват. Но дават енергия за действие, което е нужно да съобразим с обстановката, хората, ситуацията. Ако ние позволяваме на емоциите да ни заливат като вълна, то определено сме слезнали от капитанското място в своя живот.

 

                      *  Развиване на умението да дефинираме собствените си граници и да бъдем асертивни

 Според Patricia Jakubowski-Spector, aктът да защитаваме собствените си основни човешки права, без да нарушаваме основните човешки права на другите, се нарича асертивност. Това умение предполага, че възприемаме мнението и интересите на човека отсреща като не по-малко важни от нашите. От моя опит, конфликтът и хармонията вървят ръка за ръка. Понякога е нужно да се разклати лодката, за да се разтърсят неработещите механизми и да се възвърне или изгради здравословен баланс. В други ситуации, конфликтът е породен от липсата на асертивна комуникация. И в двата случая, за да бъде постигната хармония, е нужно всяка от страните да направи крачка един към друг.

 

                         *   Да поканим повече съпричастност в живота си

 „Обичай ближния както себе си“ е мъдрост, неподвластна на времето. Простичка, но на моменти толкова трудна за живеене. Защото, всичко отново започва с нас самите. За да можем да обичаме другите, е нужно да знаем как да обичаме себе си. И защо съпричастността се разглежда като ултимативно качество на лидерството? Защото,

 

Ако не те “обичам”, как мога да ти служа?

Ако не ти служа и ако не съм ти полезен, как мога да ти въздействам?

Ако не мога да ти повлияя, тогава как да те отведа на мястото, което виждам
като по-добро?

 

 Вярвам, че хармоничното лидерство е стил, който всеки от нас изгражда според талантите и силните си страни. Бих добавила и спрямо призванието, и приноса, който бихме искали да оставяме тук. Във време, в което сме носени от вълната на промяната, най-сигурното нещо, с което можем да се свържем е себе си. И да се подготвяме, за това което ще се прояви в живота ни.

 

За онези от вас, които биха искали да оставят своя принос по елегантен и запомнящ се начин и да изградят хармоничен стил на въздействие, който печели верните съмишленици, партньори и клиенти,

Създадохме авторски онлайн мастър клас: Хармоничният стил лидерство, който предстои да се проведе отново на 6 и 13 февруари 2021г.

Ще се радвам да се срещнем с тези от вас, които търсят обновление, хармония и нови приятелства.

 

До среща,

Антония Керчева

 

 

Антония Керчева е треньор по емоционална интелигентност и мотивационен коуч. Като обучител и треньор, в последните 5 години, Антония води индивидуални и групови програми за развиване уменията на емоционалната интелигентност по системата EQ-i 2.0 – водещия световен модел за измерване коефициента на социална и емоционална интелигентност, научно валидиран от Multi-Health Systems Inc.

Тя помага на хората да развият хармоничен стил на въздействие и лидерство, надграждайки своята емоционална интелигентност и самоосъзнатост, като много ценен личен ресурс и лидерско качество.

Антония е бизнес стратег с дългогодишен опит в сферата на конгресния мениджмънт и е ръководила проекти за над 280 организации, с над 500 събития. Тя е и лектор в My Event Academy, където представя своя интегриран опит от събитийния мениджмънт и емоционалната интелигентност.